Jak to bylo u Kudrnů!?

V Regionálním muzeu Mělník se děti dozvědí, jak naši předkové slavili Velikonoce. Projekt pro školy Velikonoční dávnohrátky aneb Jak to bylo u Kudrnů? odstartoval v pátek 10. března. Mělnické muzejnice Naďa Černá a Jitka Králová provedou děti Kudrnovic statkem, aby společně, hravě a všemi smysly, prožívaly zvyklosti Pašijového týdne. Rozlousknou záhadu Liščí neděle, vysmýčí chaloupku, proženou trakaře, zaženou hosty bez kostí, nahlédnou do sváteční kuchyně a dozvědí se, kterak jejich předci zdobívali kraslice. V kouzelné muzejní dílničce děti oklůckují kraslice a vyrábějí káči. Projekt v programových obměnách běží již devátým rokem a letos poprvé o něj projevily zájem i pražské školy.

KrF

Davnohratky17_1 (1)

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter