Básně a hudba mezi gotikou

 

Masarykův kulturní dům v Mělníku sedmého února hostil členy zdejšího literárního klubu PEGAS, v jejichž podání návštěvníci hudebního sálu vyslechli autorská čtení. Poetický pořad uváděl jeho člen Pavel Malák. V první části si přítomní mohli vyslechnout přednášku Magdaleny Pokorné o gotické katedrále Panny Marie v Kolíně nad Rýnem, která je po katedrále v Ulmu největším katolickým kostelem v Evropě. Posluchači se dozvěděli například to, že k její stavbě bylo potřeba nejprve vytěžit 12 000 metrů krychlových zeminy a poté zbudovat obří základy sahající do hloubky několika metrů. Ty pak byly vyplněny čedičem, aby vůbec unesly váhu tak mohutné stavby. Přednášející popsala znaky prvotní i pozdní gotiky a na doprovodných snímcích jim ukázala výzdobu tohoto klenotu gotiky. Prostřednictvím fotografií se mohli diváci podívat nejen do prostor samotného chrámu, ale i do krypty pod ním, kde byli v minulosti pohřbíváni největší církevní hodnostáři a soustřeďován chrámový poklad – dary, které bohatí i chudí věřící přinášeli Panně Marii. Ve druhé části autorského čtení si pak mohli vyslechnout hru na kytaru a zpěv Pavla Maláka a recitaci veršů Jaroslava Schnercha, Zdeny Líbalové, Jaroslava Symona a Boženy Tilňákové. Básně o mezilidských vztazích a lásce se publiku líbily, a to nejen pro krásné a hluboké hlavní myšlenky, ale i pro své umělecké zpracování.

jičulm-cathedral-6268_960_720