Aktuální informace COVID–19 pro den 1. dubna 2020

Integrace Kokořínska se odkládá
Vzhledem k nastalé situaci je odložena integrace Kokořínská, která měla být provedena v květnu. Zřejmě bude odsunuta až na červenec letošního roku.
Linky pro seniory – celostátní působnost
• Senior telefon (Život 90): 800 157 157 (nonstop), ZDARMA
• Linka seniorů (Elpida): 800 200 007 (denně 8-20), ZDARMA
• Linka pro seniory (Seniorem s radostí): 792 308 798 (nonstop)
• Zelená linka (Anděl Strážný): 800 603 030 (nonstop), ZDARMA
 
Tyto linky aktuálně zajišťují koordinaci praktické pomoci seniorům (donáška léků, nákupů, venčení psů), zprostředkování psychopomoci (telefon či online) seniorům po celé ČR a koordinaci dobrovolníků pro pomoc seniorů.
 
Neplatí se parkování
Vláda zakazuje s účinností ode dne 2. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Usnesení vlády – zde.
V Mělníku rozváží jídlo seniorům
Někteří starší lidé mají při současných opatřeních problém nakoupit. Centrum seniorů Mělník se rozhodlo rozvážet jídlo osobám starším 70 let. Stačí jen zavolat a nahlásit osobní údaje.
Od 1. dubna mohou senioři nad 70 let žijící v Mělníku požádat o rozvoz stravy  v období nouzového stavu, tedy v situaci kdy jim jídlo nemůže zajistit ani rodina.
Služba je zpoplatněna. Za dovážku jídla včetně nandání do jídlonosičů zaplatí senioři 21 korun. S obědem, tedy polévkou a hlavním jídlem, vyjde celkem jídlo na 94 korun. Celou reportáž můžete vidět – ZDE
 
Obrázky a dopisy pro seniory
Ať už jste přátelé, známí, rodinní příslušníci nebo jen sledující stránky Centrum seniorů Mělník. Pomozte nám do těchto temných časů vnést trochu barev do života našich seniorů. Pobídněte děti ať našim babičkám a dědečkům něco pěkného nakreslí, nebo napíšou nějaký hezký dopis, vzkaz či pozdrav. Vyfoťte své výtvory a zašlete nám je. Vše vytiskneme a rozdáme našim seniorům pro radost. Tento obrázek namalovala malá Nelinka své babičce, které udělal nepopsatelnou radost. Ale pravdou je, že jsou u nás i senioři, kterým nemá obrázek kdo namalovat. Pojďme jim udělat radost! Pojďme jim rozzářit den a vykouzlit úsměv na tváři! Své nápady a výtvory posílejte na e-mailovou adresu k.krejcova@ssmm.cz. DĚKUJEME
 
Ošetřovné pro OSVČ
Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři. Podání žádosti VČETNĚ PŘÍLOH učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo
e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1. Obálka musí být označena „fpmpo20“.
V případě potřeby pomoci při vyplňování žádosti jsou žadatelům k dispozici obecní živnostenské úřady.
Podrobnosti najdete ZDE.
 
Město Mělník rozdalo respirátory zhruba 55 lékařům
Lékařům ve městě, kteří stále ordinují, město Mělník rozdalo ze své dodávky 30 až 60 kusů respirátorů každému. Dnes si je budou během úředních hodin vyzvedávat přímo na městském úřadě.
 
Zrušení akustické zkoušky sirén
Z rozhodnutí generálního ředitele HZS ČR genpor. Ing. Drahoslava Ryby se ruší pravidelná akustická zkouška sirén dne 1. 4. 2020.
 
Nájemné pro nebytové prostory
Rada města vyzývá vlastníky nemovitostí, ve kterých jsou provozovny malých a středních podnikatelů, aby postupovali vůči nim obdobným způsobem jako město Mělník. Radní totiž už minulý týden schválili podporu živnostníků, kteří platí nájem v budovách města a z důvodu krizového stavu nemohou svou provozovnu využívat k podnikání. Na dobu tří měsíců jim bude odpuštěn nájem, tedy od dubna do konce června. Pokud již někdo zaplatil na duben, nebude platit ani za červenec.
Celý postup bude následně schvalovat zastupitelstvo, jakmile bude umožněno konat zasedání.