Kraj pozastavil přípravy nových silnic pro mělnickou spalovnu

HORNÍ POČAPLY – Přestože místní obyvatelé spalovnu odpadů v loňském referendu odmítli, Středočeský kraj v jejích přípravách pokračuje. Krajský úřad totiž přišel s návrhem obchvatů obcí Cítov a Horní Počaply, po kterých by se měl odpad vozit. Je však natolik nekvalitní, že okamžitě sklidil drtivou kritiku místních i odborníků. Počítal s výstavbou silnic pro spalovnu, zatímco obchvaty a přeložky lidem dlouhá léta citelně chybí na zcela jiných místech. Kraj raději hodnocení vlivů na životní prostředí v rámci EIAi předčasně ukončil a nyní bude muset přijít s novým návrhem.

Připomínky k dokumentaci EIA zpracované spolkem Děti Země jsou přílohou této tiskové zprávy

Vyřešení dopravy kolem spalovny je zásadní podmínkou její výstavby. Krajský úřad proto navrhl postavit 12 km nových silnic II. a III. třídy a rozšířit stávající o 7 km. Návrh je nejen v rozporu s územními plány Horních Počapel a Dolních Beřkovic, počítá i se zcela zbytečným záborem 10 ha nejkvalitnější orné půdy, což odpovídá ploše asi 7 fotbalových hřišť. Opomíjí mnohem ohleduplnější variantu, kterou je propojení silnice I/9 s I/16, modernizace stávajících silnic a instalace protihlukových stěn.

„Děti Země zaslaly obsáhlé připomínky s více než třiceti požadavky, v nichž upozornily, že šlo o nekoncepční postup, neboť pro dopravní obslužnost území jsou naléhavější jiné stavby, dále chyběly varianty řešení dopravy, takže předložily vlastní námět na posouzení, a hlavně nové silnice nebyly v souladu s územními plány dotčených obcí,“ upozorňuje na hlavní nedostatky Miroslav Patrik, předseda Dětí Země.

„Očekávali jsme, že po zamítavém výsledku referenda se Středočeský kraj zamyslí nad svou koncepcí nakládání s odpady. Místo toho přišel další nekoncepční návrh na řešení dopravy, který byl zjevně účelově navržený od stolu bez znalosti místních podmínek,“ podivuje se Hana Beranová z Ekozahrady Pod Věží a členka iniciativy STOP spalovně Mělník.

„Jde o klasickou salámovou metodu, kdy se negativní dopady na životní prostředí nesmyslně posuzují zvlášť pro spalovnu a zvlášť pro stavbu silnic kvůli ní. Tak významné zdroje znečištění je nutné hodnotit jako celek, neboť negativní vliv na životy místních lidí a okolní přírodu se mohou násobit,” uzavírá Jindřich Petrlík z Arniky a člen iniciativy STOP spalovně Mělník.

Obyvatelé a představitelé místních obcí čekají, jaké varianty řešení dopravní obslužnosti kraj po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR předloží k další diskuzi. Nový proces EIA by měl zároveň zohlednit námitky veřejnosti a obcí, aby se obešel bez vážných chyb. Výstavba nových silnic pro převoz odpadů do spalovny je naplánována v letech 2023 až 2024.

Výstavby obří spalovny není přitom jistá. Proti její výstavbě se totiž postavilo více jak 4400 lidí, kteří podepsali peticiii. V loňském referendu ji navíc odmítlo 95 % zúčastněných voličů obcí Horní Počaply a Křiveniceiii. Výsledek je závazný pro současné i nově zvolené vedení obce a v navazujících řízeních se jím musí řídit. „Bylo by proto rozumnější neztrácet čas a hledat radši jiné řešení pro nakládání s odpady,“ uzavřel Petrlík.