Pavel Šanda: Koalice se rýsuje v Neratovicích

Všechny asi teď nejvíc zajímá, jak vypadá jednání o koalici. Už se nějaká rýsuje?

Podle našich informací se podařilo vytvořit koalici bez účasti NeraHnutí. My jsme pracovali s jednou variantou, která by umožnila zastavit výstavbu obchodního centra Na Výsluní, zabránit zrušení zahrádkářské kolonie za Kojetickým potokem a přesunout výstavbu přístaviště z Lobkovic do lokality pod jezem. V tuto chvíli tedy přecházíme do konstruktivní opozice.

Teď se tedy zdá, že váš volební program nebude součástí koaliční dohody vedení města, nicméně mě zajímá, s jakými prioritami jste do jednání vstoupili a v čem jste nehodlali ustoupit.

Bylo jasné, že NeraHnutí nesmí přistoupit na jakékoliv vstřícné kroky města vůči výstavbě obchodního centra Na Výsluní, na rušení zahrádkářských kolonií, zeleně a klidových zón, či výstavbu přístaviště v Lobkovicích, která by narušila malebnost tamní louky. Varianta koalice, o kterou jsme usilovali, by nevyžadovala prakticky žádný zásadní programový kompromis ani z jedné strany.

Vaše přesvědčivé vítězství je asi pro mnohé překvapivé. Čekal jste to?

Čekal, ale ne tak výrazné. Naše soupeře to překvapilo ještě více než nás. Zvítězili jsme drtivě na sídlišti, protože chápeme potřeby lidí, kteří tam žijí, neboť to jsou i naše potřeby. Volili nás lidé, kteří nechtějí žít uprostřed parkoviště vedle zbytečného obřího hypermarketu, nýbrž v hezkém, čistém a zdravém prostředí. Volili nás zahrádkáři, protože zahrádkářské kolonie nedáme. Volili nás milovníci lobkovické louky, protože si váží krásných míst ve svém městě. Volili nás rodiny s malými dětmi, které chtějí klidové zóny, kde mohou děti pustit ven bez obav, že je přejede auto. Volili nás i sociálně slabí, protože je nenecháme ve štychu. Volili nás mladí lidé, protože stejně jako my vidí potenciál moderních technologií pro zlepšení komfortu a kvality života ve městě. Tipoval bych, že mezi našimi voliči byly nejpočetnější demografickou skupinou ženy mezi 30 a 50 lety věku.

Čím jste podle vás dokázali přesvědčit tolik voličů, aby právě vám vhodili svůj hlas?

Má to celou řadu faktorů. Primárně se nemálo občanů města cítilo být součástí NeraHnutí, protože program vznikl na základě jejich potřeb a ve spolupráci s nimi, mnoho se jich tak či onak na kampani podílelo, zúčastnilo se jí, sledovalo ji, získávalo voliče na stranu NeraHnutí, našeho programu a stylu politiky. Naši hlavní oponenti vedli kampaň stejným způsobem, jakým vládli – čili způsobem, který je už minimálně 20 let po záruční lhůtě. Voliči jim jejich programy nevěřili, protože byli v rozporu s jejich činy v posledních osmi letech. Nám program věří, je v souladu s tím, co řada našich kandidátů razí dlouhodobě. Navíc do našeho hnutí bereme lidi ženského pohlaví, s jejich schopnostmi, inteligenci a nasazením. To se třeba ODS vůbec nepovedlo. Na druhou stranu která moderní žena jakéhokoliv věku by chtěla kandidovat za stranu s konzervativní ideologií postsovětského typu, že?

Co obyvatelům Neratovic podle vás vadilo na dosavadním vedení radnice?

Kromě konkrétních kroků radnice jako prosazování obchodního centra či přístaviště v Lobkovicích, návrhu nového územního plánu či privatizace městských bytů, jim zřejmě vadilo zejména to, že s nimi nedokáže nebo nechce radnice komunikovat. Řada lidí nám říkala, že mají pocit, že se na ně vedení města dívá spatra. Mnoho občanů si také stěžovalo, že řada věcí je nedomyšlená, nedodělaná, odfláknutá, logiku postrádající.

Jak budou podle vás voliči vnímat skutečnost, že jste byli jakožto jasný vítěz voleb vyšachováni a město povedou strany, které ve volbách neuspěli?

V Neratovicích to bude vůbec poprvé, kdy se volebně neúspěšné strany spojily a obešly vítěze voleb. Z hlediska počtu hlasů i počtu procent mělo NeraHnutí nejlepší výsledek pro vítěze voleb od vítězství ODS v roce 1994. Získali jsme o téměř 8 000 hlasů více než Neratovice jinak při svém drtivém vítězství před 4 lety. Dokonce 11 koaličních zastupitelů dostalo dohromady jen 9 409 hlasů, zatímco 10 opozičních zastupitelů dostalo dohromady 13 103 hlasů. To je obrovský rozdíl.

Takovou koalici samozřejmě voliči nemohou vnímat jako uspořádání, které odráží výsledky voleb a přání voličů v nich vyjádřených. Myslím, že ani voliči koaličních stran to nebudou vnímat jako férový výsledek vyjednávání. Koalice bude mít od začátku problém s legitimitou svého vládnutí.

Jak tedy hodláte postupovat v opozici?

Budeme konstruktivní opozicí, která ale koalici nic jen tak nedaruje. Budeme samozřejmě prosazovat svůj program. Program byla naše priorita ve vyjednáváních a zůstane naší prioritou i v opozici. Zejména budeme pečlivě hlídat, co bude koalice dělat s výtěžkem z privatizace městských bytů, který dosahuje řádově částky čtvrt miliardy. Budeme hlídat, do jakých projektů bude vedení města chtít tyto peníze investovat a jak budou probíhat výběrová řízení.

Starostka města Lenka Mrzílková (Neratovice jinak) naznačila, že NeraHnutí vedlo populistickou kampaň. Je NeraHnutí populistické?

NeraHnutí necítilo potřebu se nějak politologicky definovat nebo popsat, takže mohu říci jen svůj názor. V jistém smyslu je NeraHnutí formou populismu. Jenže slovo populismus se v českém kontextu používá spíše jako nadávka bez obsahu.

V Západní Evropě jsou za populisty obvykle krajně pravicové strany, které apelují na temné lidské impulsy, hrají s negativními lidskými emocemi, vyvolávají strach a pocit obklíčení. Takovým hnutím samozřejmě nejsme. Na americkém kontinentu se naopak slovo populismus používá pro politické směry, které vytvářejí koalice různých společenských vrstev a hájí jejich zájmy proti zájmům úzké oligarchické elity. V tomto smyslu by bylo možné NeraHnutí označit za populistické, takovou koalici opravdu vytvořili a také svým programem měli přesah do různých společenských vrstev – od těch nejchudších, sociálně vyloučených, přes lidi v zaměstnaneckém poměru po drobné i středně velké podnikatele.

Před volbami jste slibovali nový styl. V čem měl spočívat, kdybyste bývali vedli radnici?

Řekli jsme si předem, že nechceme naše návrhy prosazovat tak, že je schováme do nějakého usnesení nebo do rozpočtové změny, zastupitelům o tom řekneme až týden před zasedáním a občané se to dozvědí, až když se to začne realizovat. Pro každý zásadní návrh chceme občany města nejprve získat, což možná někomu přijde jako zdržování, ale soudní spory s vlastními občany ve věcech jejich oprávněných zájmů nejsou řešením.

Kdybyste koalici sestavili vy, co jste měli v úmyslu udělat jako první?

Některá opatření ke zlepšení komunikace s občany a zavedení základní transparentnosti radnice by bylo možné dosáhnout v řádu týdnů. Chtěli jsme začít detailní analýzou současného stavu. Na základě znalosti velkého množství informací a dat bychom pak realizovali jednotlivá opatření, reformy, koncepce a projekty.

Informace, data jsou pochopitelně důležitá. Ptám se ale, na co prvního by si Neratovičtí pod vaším vedením „mohli sáhnout“.

Určitě jsme chtěli rychle rozjet práci na koncepci parkování. Ihned jsme chtěli začít vyhledávat pozemky vhodné pro komunitní zahrady i městskou bytovou výstavbu, aby byla dokončena pokud možno před nejhoršími dopady privatizace městských bytů. V co nejkratším termínu jsme chtěli najít náhradní řešení parkování, abychom mohli obnovit zákaz vjezdu do prostoru mezi mateřskou školkou Čtyřlístek a dětským hřištěm. Odpadkové koše před věžáky v ulici Na Skalkách, rekonstrukce dětského hřiště v ulici Dobrovského, přechod pro chodce přes Kosteleckou ulici z ulice Květnové v Lobkovicích. Je toho hodně.

Co byste vzkázali svým voličům?

Všem voličům, ale i nevoličům, bychom chtěli vzkázat, aby se mnohem více zajímali o dění ve svém městě. Důležité je chodit na zasedání zastupitelstva, zajímat se o to, jak jednotliví zastupitelé pracují, jak argumentují a jak hlasují. Zároveň bych je rád ujistil, že NeraHnutí nebylo projektem na jedny volby a že s námi mohou spolupracovat i po volbách, podílet se na naší práci, našich akcích. Pět měsíců kampaně nám ukázalo, jak velký je potenciál lidí v našem městě. Chceme dát tomuto potenciálu aktivní a pokud možno organizovanější podobu.