MgA.Pavel Matela Ph.D.: Kultura obce Vysoká

Snad nezklamu natěšené čtenáře, když hned na začátku prozradím, že v úvaze věnované kulturnosti obce nenajdou program kin, divadel, festivalů a dokonce ani galerií. Že se zde nejedná o kulturu v tom nejběžnějším významu slova, ale o podstatně širší kontext jejího vnímání. Kultura totiž nastupuje všude tam, kde je neřízená živelnost neudržitelná právě správa obce je tomu ideálním případem.

Kultivace našeho životního prostředí ve smyslu prostředí k žití se týká každého z nás a zahrnuje nejen poznatky, morálku, právo, umění, víru a např. i zvyky, ale samozřejmě i kulturu materiální. Kultura prostředí tedy není samozřejmost a např. architektura a urbanistické řešení obce nejen že z uvedených oblastí čerpá, ale také i je významně utváří. Z hlediska udržitelného rozvoje bývá tedy velmi krátkozraké zaměřit se pouze na praktickou a technicistní údržbu obce, kterávede k jejímu postupnému úpadku. Z toho důvodu musí být přístup vedení obce otevřený a aktivnínejen ve vztahu k občanům, ale i k hmotnému prostředí. Zvláštně odpovědná je pak správa obcí v místech již kulturně-historicky hodnotných, navíc nacházejících se v oblasti významného přírodního bohatství.
Takový způsob řízení obce pak není možný bez strategického plánu rozvoje obce vytvořeného na základě diskuse, na které se mají možnost podílet všichni občané. Kvalitně zpracovaný plán rozvoje obce nepředstavuje neměnné definitivum, ale měl by definovat základní kroky, kterými se bude obec v nejbližších letech ubírat. Důležitý význam má také jako pojistný faktor v případech, kdy se připravují kroky, které jsou s ním v rozporu, protože slouží jako důrazné memento, jehož nerespektování musí předcházet další důkladná a odpovědná diskuse. Fatální následky může mít například pasivní role obce při realizaci územních plánů a to zvláště v době,kdy developerské lobby doslova zamořují naši krajinu bezohlednou komerčnívýstavbou.

Obec by měla být zainteresovaným a aktivním partnerem stavebních úřadů, protože architektura je důležitým prvkem při tvorbě kulturního prostředí, které silně ovlivňuje pocit a vztah občana k místu. Obec jako výkonný orgán pak může reálně přispět i v drobných realizacích jako jsou zastávky, lavičky a další detaily veřejného prostoru, které jsou z celkové pohledu velmi důležité. Tyto “maličkosti” nelze podceňovat, protože mohou příznivou atmosféru nejen podtrhnout, ale při vhodné intervenci i neutralizovat výrazně nepříznivou situaci (například problematické objekty), která je jiným způsobem neřešitelná.
Tvorba strategického plánu rozvoje předpokládá řešení důležitých otázek, jejichž odkládání může vést například k vylidnění obce nebo postupné její transformace na satelitní noclehárnu. Konkrétně se jedná o problematiku rozšiřování obce související se zvyšováním počtu obyvatel, zachování tradičních hodnot a staveb, způsob ochrany přírody, podpora komunitních a spolkových aktivit, podnikánía přístup k turistickému ruchu.
To vše je součástí kultury obce, kteráv ideálním případě nabízí občanovi možnost podílet se na jejím chodu minimálně formou podpory jejích aktivit, což v důsledku vede ke zvýšení zájmu občana o dané místo a zdravému patriotismu. Výsledkem je pak viditelně otevřená, zdravá a sebevědomá obec, jejíž rozvoj je založený na citlivě vyvažovaných pilířích pokory a vize, kde se občan cítí svobodně a Doma.

Toto krátké zamyšlení se úzce dotýká a reprezentuje mé osobní zkušenosti a přístup jakožto delegáta sdružení Alternativa pro Vysokou. Věnuji se především oblasti kulturního dědictví a kultury obecně, v obci provozuji umělecké centrum Farmstudio (www.farmstudio.cz) zaměřené na současné živé umění.

MgA.Pavel Matela Ph.D.

Provozovatel FarmStudio

Člen Alternativy pro Vysokou