Zbyněk Šnajdr: V Mělníku zase šijí zakázku na míru

Otevřený dopis zastupitelům města Mělník.

 

Vážení zastupitelé, vážení kolegové,

V minulosti jsem častokrát upozorňoval na chybné zadávání veřejných zakázek. Pan místostarosta mě vytýkal, že bychom měli spolu více komunikovat „face to face“, ale na mé doporučení, bohužel nikdo nikdy nereagoval. Proto se obracím přímo na Vás.

Nebudu se dnes vracet ke kauzám, na které jsem upozorňoval, snad jenom shrnu, že jsem kritizoval „utajovanou“ přípravu veřejných zakázek, bez konzultací s příslušnými komisemi a bez vědomí nás, zastupitelů. Také jsem protestoval, že zakázky jsou vypisovány tak, že mám vážné obavy o transparentnost soutěží a rovném zacházení s účastníky výběrových řízení. Výsledky mého snažení jsou bohužel mizivé, ani v prokázaných případech špatného hospodaření nebyly nikdy vedením města vyvozeny žádné důsledky a opatření.

Dnes Vás upozorňuji na další zakázku, která je zadávána způsobem vylučujícím konkurenci a vylučujícím dosažení výhodné ceny. Jedná se o zakázku na vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce plaveckého bazénu. Tedy zakázku v hodnotě cca 6 milionů Kč, jak se již vyjádřil místostarosta Mgr. Schweigstill.

Tato zakázka je již Městem vypsána. Zadávací dokumentace obsahuje takzvanou „kvalifikaci“ která omezuje firmy, které mohou nabídku podat pouze na ty, které v posledních třech letech vyprojektovaly alespoň tři bazény v minimální hodnotě 70 milionů Kč bez DPH. Požadavek jistě tvrdý. Asi každý z Vás si dovede představit, kolik u nás bude projekčních firem, které vyprojektovaly alespoň tři takto velké bazénové stavby za poslední tři roky! A jsou tam i jiná omezení. Jak veliké musí být plochy vodních hladin, anebo že úprava bazénové vody musí být pomocí technologie ozónu. Naprosto nehorázný požadavek zadavatelů, aby ty projekty byly pouze na stavby bazénů pro veřejný provoz již pouze dokresluje záměr autora zadávací dokumentace! Myslí si snad vedení města Mělník, že pokud projekční kancelář vyprojektuje bazén pro luxusní hotel, tak tato firma je méně zkušená, než jiná, která vyprojektuje bazén pro veřejný provoz?

Prostě bylo opět docíleno toho, že na Mělníku bude pravděpodobně „soutěžit“ jedna firma! Anebo snad dokonce dvě?

Pro variantu, že by přece jenom zůstaly ty firmy dvě, je v soutěžní dokumentaci uschován ještě jeden fígl. Ten se skrývá ve způsobu hodnocení. Město se rozhodlo, že hodnotící kritéria budou ze 70 % cena a z 30 % takzvaná odbornost dodavatele. Tou odborností dodavatele je opět počet realizovaných projektů na bazény za více jak 70 milionů Kč v posledních pěti letech.

 

Pro jasnou představu, jsem udělal model hodnocení:

Firma A) nabídne městu cenu 7 mil. Kč, a prokáže že realizovala 10 požadovaných projektů.

Firma B) nabídne městu cenu 5 mil. Kč, a prokáže že realizovala 3 požadované projekty.

 

Vítězem výběrového řízení se stává firma „A“, která v hodnocení získá 80 bodů, oproti 79 bodům firmy „B“. A Mělník právě prodělal dva miliony Kč…

Firma „B“, ačkoli splnila neuvěřitelně drsně vypsané podmínky kvalifikace, prostě nemá na Mělníku šanci, na Mělníku vyhraje firma, která je největším realizátorem projektů bazénů v ČR, takto to je nastaveno, včetně toho, že Mělník zaplatí přemrštěnou cenu. Protože ta projekční firma si to prostě bude umět spočítat, že jí žádná konkurence nehrozí, a tedy cenu si stanoví tak, aby pořádně vydělala.

Tvrdím, kolegové zastupitelé, že takto vypsaná zakázka může být zakázkou směřovanou ke konkrétní firmě, která potom bude stanovovat svou cenu bez soutěže, tedy jistě ne cenu pro naše město výhodnou! Druhou možností je již pouze naprosto diletantský přístup k vypsání této zakázky, přístup, kdy neschopnost zainteresovaných přímo poškozuje město Mělník!

Vyzývám Vás zastupitelé občanů města Mělník, dejte najevo, že s takovýmito praktikami nesouhlasíte. Vyzvěte písemně starostu MVDr. Ctirada Mikeše a místostarostu Mgr. Milana Schweigstilla, aby zrušili toto výběrové řízení. Hajte zájmy občanů našeho města. Ještě je čas, termín pro podání nabídek je 23. srpna.

V Mělníce 3. srpna

Zbyněk Šnajdr

zastupitel města Mělník