Dožínky hraběte Chotka ve Veltrusech oslaví letošní úrodu

Žně byly a i dosud jsou vyvrcholením celoroční práce zemědělců. Úspěšná sklizeň a jistota, že je již úroda pod střechou je důvod k oslavě. A to jsou dožínky.

V areálu veltruského zámku se tyto slavnosti staly již neodmyslitelnou tradicí. Areál zámecké kuchyňské zahrady se v sobotu 11. srpna zaplní dílnami i stanovišti, kde si každý bude moci například vyzkoušet jak se sklízí obilí, a ze získaných zrn si pak třeba upéct placku. Děti si užijí brouzdaliště, dospělí zase stánky s různými dobrotami a jistě nepohrdnou produkty rodinných pivovarů.

Celé žně pak zakončí průvod, který vyvrcholí slavnostním předáním dožínkového věnce Jeho Milosti hraběti Chotkovi z Vojnína. Tomuto starobylému šlechtickému rodu totiž od 17. století veltruské panství náleželo.

mar