Vládní návštěva na Mělnicku

Ve středu 28. března navštívila Mělnicko vláda v demisi Andreje Babiše. Zástupkyně petičního výboru STOP spalovně se před elektrárnou v Horních Počaplech setkaly s premiérem, kterému předaly kopie petičních listů s téměř 3 000 podpisy a také velikonoční vejce ozdobené v duchu pochybností o bezpečnosti výstavby obří spalovny.

Ministerský předseda Babiš ještě před tím, než přivolal místopředsedu vlády a ministra životního prostředí, Richarda Brabce, použil při argumentaci už známý mýtus o zákazu skládkování v roce 2024 vycházejícím údajně ze směrnice EU. „To je zase nějaká evropská direktiva, která říká, že se má spalovat a ne skládkovat. Nic ale není rozhodnuto, nebylo to ani v parlamentu. Oni (ČEZ) se jen připravují a pokud nedojde k dohodě ČEZ s obcemi, tak to tady nebude,“ dodal premiér. Není si prý jistý, že by se vláda chtěla zabývat dalším projektem, který obtěžuje obyvatele obcí okolo plánované stavby.

V případě zákona o zákazu skládkování v roce 2024 však nejde o evropskou direktivu, ale závazek, který na sebe vzala Česká republika jako jeden z mála evropských států z vlastní iniciativy. Většina evropských zemí se bude řídit směrnicí, podle níž do roku 2035 budou muset přestat ukládat na skládky biologicky rozložitelný komunální odpad, což je oproti českému zákazu vhánějícímu odpad do spaloven rozdíl. Prioritami takzvaného balíčku oběhového hospodářství jsou prevence vzniku odpadu a recyklace. Do roku 2035 má podle něj míra recyklace dosáhnout 65% komunálních odpadů v celé EU.

Otázka tedy nezní, zda spalování nebo skládkování. Jde naopak o tvorbu promyšlených systémů, jak vnímat odpady jako zdroje, které nahradí primární suroviny. Jejich energetické využití (spálení) je až předposledním možným řešením. V současné době již k zajištění udržitelného růstu v Evropské unii nestačí model, na

který jsme byli v minulosti zvyklí „vytěžím, vyrobím, zahodím“. Mnohé přírodní zdroje ubývají, a tak je nezbytné najít ekologicky a ekonomicky udržitelný způsob jejich využití. To bude vyžadovat inteligentnější a komplexnější řešení než pouhé soustředění se na stavbu velkých spaloven vyvolávajících následnou dopravní zátěž.

Podle ministra Brabce by měl do začátku léta být uzavřen proces EIA, posuzování dopadů plánované spalovny na životní prostředí. Zmínil, že do tohoto procesu on jako politik nemůže zasahovat. Na druhou stranu uvedl i možnost zrušení závazku zákazu skládkování do roku 2024, který v moci českých politiků a zákonodárců je. Jak už bylo uvedeno výše, nejde o direktivu Evropské unie, ale rozhodnutí českých politiků, o jejichž motivaci v tomto případě můžeme jen spekulovat.