ROZHOVOR: Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o

Smysluplně spolu – v září se otevře Soukromá základní škola ERIZA, s.r.o. – první rozhovor se zakladatelkami školy Martinou Faltysovou a Jitkou Rubínovou

Co vás přivedlo k myšlence, že cesta klasického školství není pro vás?

Malá přizpůsobivost státních škol měnícím se podmínkám např. ve využívání slovního hodnocení a týmového vyučování (učitelský tým vyučuje několik tříd dohromady a to tak, že jednou pracují s větší skupinou, potom se rozdělí na menší skupinky, které jsou často menší než jedna třída), lepší propojení inovativní výuky na prvním a druhém stupni a v poslední řadě i setkávání se zklamanými rodiči, kteří chtějí, aby jejich děti chodily do školy, která neudusí radost z učení se a kde hlavním zájmem učitele není učivo, ale dítě.

A co tedy bude jinak ve vaší škole? Na co kladete důraz?

Nemůžeme předat druhým, co sami nemáme. Proto stále rozvíjíme to, co chceme, aby uměli naši žáci. Klíčová je důvěra v potenciál každého dítěte a podpora jeho důvěry ve své schopnosti. Přístup k dětem bez předsudků a vědomí toho, že současné nemusí souviset s budoucím výkonem.

Děti potřebují společné hry, tvořivou atmosféru, vyprávění příběhů, zažít pestrý školní život s různými projekty, výpravy do přírody, vodu, čerstvý vzduch, zapojení všech smyslů a radost i z drobných úspěchů…, nikoliv memorování učiva, které mnohdy brzy zapomenou. Naším cílem je vytvořit pro děti bezpečné prostředí, které jim však dává dostatek výzev k tomu, aby mohly chybovat a poznávat své emoce a své silné i slabé stránky. Učitel je spíše průvodcem jejich školním životem, který pro ně připravuje prostředí a atmosféru pro rozvoj jejich schopností.

A co učitelé? Kdo bude ve škole učit?

V Soukromé základní škole ERIZA chceme, aby jednotliví členové týmu byli na sebe naladěni, a uvědomujeme si, že síla je právě v týmovosti. Považujeme pedagogický sbor za jednu z nejdůležitějších podmínek pro fungování školy. Proto již celý rok pracujeme na sestavování skupiny nadšených integrovaných osobností, z části jsou to naši kolegové, které známe ze své praxe ve školách a z části jsou pečlivě vybírání v rámci výběrového řízení. Jedním z principů školy je, že angličtina bude běžným komunikačním jazykem, a v našem týmu tak máme i rodilé mluvčí a výborné angličtináře.

Jak reaguje okolí? Setkáváte se s rodiči, kteří by se zajímali, nebo dokonce už byli seznámeni s touto alternativní formou škol?

Obecně není tolik rodičů, kteří by byli dostatečně zasvěceni do problematiky montessori filozofie a dalších inovativních forem, i když zájem o nějakou podobu tohoto vzdělávání vzrůstá. Častěji jde o to, že chtějí jiný přístup pro své dítě, než nacházejí ve státní škole. Není dobré, když si myslí, že alternativní škola je určena pro náročně zvladatelné děti. Právě tyto školy kladou větší důraz na rozvoj sebe sama a jistý soulad v rodině s přístupem ve škole. Během předběžných setkání s rodiči, formou mnoha osobních a telefonických rozhovorů, jsme s rodiči našli naladění na stejnou vlnu představ – jak by měla škola vypadat. Škola, kde děti neztratí chuť se ptát, kde chybování znamená rozvíjení, kde děti tráví čas smysluplně s nadšenými učiteli a kam děti chodí rády.

Nebojíte se, že děti narazí později v životě? Myslíte, že budou připraveni se začlenit opět do klasického systému na střední škole?

Nebojíme. Čím více bude dítě sebevědomé, samostatné, zvyklé pracovat s různými lidmi, bude zvládat své emoce a věřit ve své schopnosti, tím lépe zvládne situace, které ho čekají v dalším životě.

Vaše škola se jmenuje ERIZA, mohu se zeptat proč? Má název nějaký význam? Kolik bude školné a kde budova školy bude?

ERIZA je zkratka složená z prvních písmen klíčových principů školy, E-ekologie, R-respekt, I-individualita, Z-zodpovědnost, A-angličtina. Jsme příznivci pedagogiky Marie Montessori, otevřeného vyučování, integrované tematické výuky, programu čtením a psaním ke kritickému myšlení, konstruktivního vyučování, matematiky doc. Hejného.

Školné je po důkladné analýze nastaveno na 3 000,- Kč v prvním roce a v dalších letech 4 000,- Kč měsíčně. Základním školným si rodiče zajistí výuku 40 hodin anglického jazyka měsíčně (min. 50% hodin s rodilým mluvčím) a vyučovací buňku maximálně pro 12 žáků. Další výdaje budou již podle individuální výuky každého dítěte: lyžařské kurzy, výlety, apod. Výuka bude probíhat ve smíšených buňkách podle schopností a úrovně znalostí dětí v dané vzdělávací oblasti, nikoli dle ročníků. Více informací a aktuality jsou na našich webových stránkách eriza.cz a na facebooku.

Prostory školy budou v novém objektu u mělnického autobusového nádraží, v prvním roce v náhradních prostorách v nedaleké Bezručově ulici a pro školní rok 2018/2019 plánujeme otevřít všechny ročníky základní školy.

Jak byste vysvětlili principy ERIZY šestiletému dítěti?

Budeme společně plánovat, co nového chce poznávat a učit se.

Děkujeme.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter