Rada kraje chce podpořit regionální knihovny téměř 14 miliony korun

Rada Středočeského doporučila v pondělí 20. listopadu 2017 zastupitelstvu kraje schválit uzavření veřejnoprávních smluv na poskytnutí finančních dotací ve výši 13,7 milionu korun z rozpočtu kraje na zabezpečení regionálních funkcí knihoven v roce 2018.

Pověřené knihovny vykonávají svoji regionální funkci na základě knihovního zákona. Kraj tuto činnost koordinuje a financuje ze svého rozpočtu. „Největší částku z uvedených 13,7 milionu korun pro rok 2018 by měla dostat Středočeská vědecká knihovna v Kladně, protože jako krajská knihovna plní a koordinuje plnění regionálních funkcí dalších čtyř vybraných základních knihoven v kraji a zároveň sama plní funkci jedné z pověřených knihoven. Na tuto obsáhlou činnost by měla dostat celkem 7,252 milionu korun, z toho 2,8 milionů korun na nákup knih,“ sdělil radní pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička (ČSSD).

Jak dále upřesnil, Městská knihovna Benešov by měla získat 1,211 milionu korun, Městská knihovna Kutná Hora částku 2,078 milionu korun, Knihovna města Mladá Boleslav 1,557 milionu a Knihovna Jana Drdy Příbram celkem 1,582 milionu korun.

Právě tyto knihovny, spolu se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně, poskytují základním knihovnám v kraji (tedy obecním a městským) především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují jim výměnné soubory knihovních dokumentů.

„Veřejnoprávní smlouvy budou s jednotlivými regionální funkcí pověřenými knihovnami uzavřeny ještě v letošním roce, po schválení rozpočtu kraje pro rok 2018, tedy po 5. prosinci 2017, kdy budou o rozpočtu jednat krajští zastupitelé,“ uzavřel radní Karel Horčička s tím, že se jedná o výjimečně rychlý přístup k veřejným prostředkům na další fiskální rok, který se podařilo vyjednat díky vstřícnosti koalice ve vedení Středočeského kraje.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter