Sloupek Romana Roubíčka s reakcí místostarosty Schweigstilla

Roman Roubíček: Hořínští na holičkách

Sedmnáctinásobný mistr republiky ve veslování a dvojnásobný olympionik Josef Straka, zbavený komunisty veškerého majetku, se nikdy nevzdal. Přes nucené práce v uranových dolech se znovu ke sportu vrátil.

Josef Straka byl znám svou houževnatostí. Když byla na konci války vybombardována klubovna veslařů, byl to právě Josef, který v roce 1946 dal dohromady sedm borců a sám ve svých dvaačtyřiceti letech, jako osmý dovedl mělnickou loď k mistrovskému titulu. Starý most v Mělníku z roku 1888 je hrdým nositelem jména Josefa Straky. Ale potřebuje opravit. Generálně opravit. Za 50 milionů. Problémem je, že most je uzavřen nejen automobilům, ale i pěším a to na celý rok. Hořín a Brozánky jsou od nepaměti součástí života na Mělníku. Procházky mělnických na hořínská zdymadla, do hořínského parku a na cyklostezku jsou jakousi samozřejmostí. Naopak občané Hořína a Brozánek denně chodí na Mělník do práce, za nákupy a za zábavou. Životní tepnou a spojnicí je most Josefa Straky. Nyní má být tepna na rok přerušena.

Jak by řešil problém s uzavřením mostu houževnatý Josef Straka? Určitě by se nesmířil s odpovědí úředníků, že to jinak nejde. Určitě by navrhoval, aby se most opravoval na dvě poloviny tak, aby se po jedné půlce dalo vždy chodit. Možná, kdyby tu teď mezi námi byl, již by stála vysutá lávka z mělnického parku Na Polabí na Úpor přes Labe a dále přes Vltavu k hořínským zdymadlům. Sportovci by tak měli krásné trasy pro běh a maminky s dětmi romantické procházky přírodou. Starý most by pak nebyl jedinou možnou cestou pro pěší z Hořína a Brozánek na Mělník.

Najde se nový Josef Straka?

 

Místostarosta Schweigstill: Reakce na Sloupek pana Romana Roubíčka, uveřejněný v listopadovém vydání měsíčníku Mělnicko

V listopadovém čísle Mělnické radnice a v dalších médiích jsme podrobně informovali o tom, proč a jak proběhne rekonstrukce mostu J. Straky. Někteří občané se podivují nad tím, proč se most úplně uzavře na celý rok. Je třeba si uvědomit, že jde o velkou stavbu a nelze ji realizovat v krátké době několika měsíců. Technologie neumožňuje, aby byl most průchozí. Celý most je staveništěm ve výšce a nad vodou a zde platí velmi přísná bezpečnostní opatření.

Hned na začátku musí být kompletně rozebrána vozovka a chodníky, aby zůstala jen ocelová konstrukce mostu, kdy vzhledem k navrženým technologickým postupům není jiné možné řešení. Poté všechny konstrukce posoudí statik a určí, které díly je třeba vyřezat a opravit či nově vyrobit. Tyto práce jsou plánovány přes zimní měsíce. V době, kdy budou prvky vyřezány, může nastat období, kdy to bude vypadat, že se na mostě nic neděje, zhotovitel bude v tomto období provádět dílenskou výrobu statikem určených nových prvků ocelové konstrukce. Podle povětrnostních podmínek budou veškeré původní nátěry odstraněny otryskáním. Stávající nátěry obsahují škodlivé prvky, proto musí být zajištěna jejich ekologická likvidace a musí být zabezpečeno, že zbytky nátěrů nebudou padat do řeky, a k tomuto zajištění musí být učiněna i příslušná opatření, podléhající kontrole technických dozorů a koordinátorovi bezpečnosti práce. Původní i nové ocelové konstrukce budou kompletně ošetřeny čtyřvrstvým protikorozním nátěrem. Následně pak bude provedena nová železobetonová konstrukce mostovky a vlastní povrchy vozovky a chodníků.

Mrzí nás komplikace, které uzavření mostu některým občanům působí, ale pokud by rekonstrukce neproběhla, havarijní stav mostu by vedl k jeho uzavření. Na druhou stranu máme štěstí, že ve městě stojí ještě nový most. Přes něj jsou vedeny veškeré objízdné trasy pro automobilovou i autobusovou dopravu, včetně cyklotrasy. Dopravní spojení v pracovní dny zajišťuje z Brozánek na Mělník a zpět 25 spojů, ve špičce i tři za hodinu.

Domnívám se, že Josef Straka by byl velmi poctěn tím, jakou péči mostu, který jsme po něm pojmenovali, věnujeme.

 

 

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter