ROZHOVOR: Vzhled kralupské nemocnice doznal značných změn

Rozhovor s PhDr. Vladimírem Matouškem, ředitelem RHG spol. s r. o. – Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou, Nemocnice v Roztokách

Kdy, z jakého důvodu a v jakém rozsahu byla zahájena rekonstrukce vnějších prostor nemocnice v Kralupech? 

Především upřesním, že se nejedná o rekonstrukci, ale o opravy stávajícího stavu budovy a okolí nemocnice v souladu s jejím určením dle zápisu v katastru nemovitostí.

RHG spol. s r. o. zakoupila budovu Nemocnice s poliklinikou v Kralupech nad Vltavou v roce 2013. Areál nemocnice poškodily v roce 2002 a 2013 ničivé povodně. Řada problémů však přetrvávala již z historie. Nejvážnější bylo statické zajištění nosníků stropů ve sklepeních, jež jsme provedli ihned po zakoupení budovy. Poté následovaly další vnitřní úpravy a opravy ordinací, lůžkového oddělení a prostor k pronájmu. V posledních měsících byla opravena fasáda a parter okolí nemocnice, jehož součástí je i zavedení režimového opatření parkování. Hlavním důvodem oprav je zajištění příjemného prostředí pro naše pacienty a návštěvníky nemocnice.

Kdy má být rekonstrukce dokončena a jaký režim bude nyní nastaven na parkovišti? 

Termín dokončení oprav byl čtvrtek 2. 11. 2017 a od tohoto data začíná platit systém režimového opatření pro vjezd a vstup do areálu nemocnice. Jistě si všichni pamatují neutěšenou situaci s parkováním v nemocnici, která byla často zneužívána jako záchytné parkoviště. Znovu jsme vrátili k vjezdu závory. Vede nás k tomu snaha snížit počet motorových vozidel parkujících v areálu nemocnice ve prospěch klidu našich těžce nemocných pacientů na lůžkovém oddělení. Vjezd na parkoviště nebo do areálu nemocnice je prvních 30 minut zdarma, za každou další započatou půlhodinu je cena 10 Kč. Zásady úhrad za užívání dopravních komunikací a odstavných ploch v majetku RHG spol. s r. o., na adrese Mostní 934, Kralupy nad Vltavou, včetně jeho přílohy Provozního řádu jsou zveřejněny na internetových stránkách provozovatele www.rgh.cz a také jsou dostupné k nahlédnutí na recepci nebo sekretariátu nemocnice. Provozní řád je také zveřejněn u hlavní brány nemocnice a u recepce nemocnice vedle platebního parkovacího automatu.

Jaké další investice – opravy – máte v plánu? V budově byl vystaven nový výtah, celá nemocnice má novou fasádu včetně zateplení, nyní se pracuje na komunikacích okolo nemocnice, je ještě něco, co je v nejbližší době v plánu? 

Ano, dále investujeme do vnitřního vybavení nemocnice ve prospěch pacientů a zaměstnanců. Bylo zakoupeno 132 moderních elektricky ovládaných polohovatelných lůžek. Již dříve byly opraveny pokoje pacientů, včetně výměny dveří. Obměňujeme přístrojové vybavení. Postupně zvyšujeme platy zaměstnanců, máme např. náborový příspěvek 100.000 Kč pro zdravotní sestry do třísměnného provozu. V případě nutnosti máme připraveny byty pro zájemce, kteří by chtěli posílit náš zdravotní personál, zejména pro lékaře internistu nebo geriatra a zdravotní setry. Dovedeme okamžitě připravit potřebnému zaměstnanci individuální motivační program, pomoc v životní situaci atd. Postupně opravujeme objekt vedle nemocnice. Druhou nemocnici, kterou provozujeme v Roztokách u Prahy, jsme již opravili. V současné době také probíhají projekční práce na výstavbu areálu v Libčicích nad Vltavou, který vyroste na pozemku u koupaliště a kde hledáme ke spolupráci provozovatele lékárny, ordinace a doplňkových služeb.

Co se týče služeb nemocnice – bude fungovat stále jako LDN? Budete rozšiřovat nabídku ordinací a ostatních komerčních služeb? 

Struktura 132 lůžek naší nemocnice je z novodobého pohledu zdravotního vnímána

jako dlouhodobá ošetřovatelská péče v nižším kódu úhrady 0005 od zdravotních pojišťoven. Vyšší kód úhrady 0024, který nemáme, je následná péče. Oba tyto kódy jsou sice z historie vnímány jako LDN, ale jsou to také lůžka doléčovací.

V části nemocnice je také řada odborných ambulancí a služeb – interna, kardiologie, endokrinologie, FBLR, gastroenterologie, klinická logopedie, nefrologie, neurologie, oční, oční optika, ortopedie, rehabilitace, gynekologie, odběrová místnost, rentgen, SONO, prodejna zdravotních potřeb, kuchyně a jídelna i s možností stravování veřejnosti.

Nově byly otevřeny ordinace klinické psychologie, lékárna, kanceláře České průmyslové zdravotní pojišťovny, Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra, doplňující služby pro pacienty – masérské služby, pedikúra a manikúra, depilační centrum, kosmetika. Ocenili bychom zájem kadeřnice o provozování svých služeb přímo v budově. V prostorách nemocnice se stále nacházejí kapacity pro otevření dalších ordinací, případně doplňkových služeb.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter