Dámský běh se nemusí týkat jen žen

S příchodem jara a letního času se můžete na cyklostezce mezi Vrbnem a Dolními Beřkovicemi stále častěji potkat se skupinou běžců, kteří neběží osaměle, ale ve skupině. Organizátorem těchto skupinových běhů je mělnický běžecký spolek Run the World. Spolek pravidelně pořádá dva běžecké tréninky týdně. První se koná v pondělí v podvečer a je určen pro mírně pokročilé běžce, kteří vědí, jak se rozcvičit, znají běžeckou abecedu a jsou schopni tréninkově zaběhnout 10 km v čase do jedné hodiny.

Druhý trénink se koná ve středu v podvečer a je určen přednostně pro dámy. To ovšem neznamená, že by se jej pánové nemohli účastnit. Původní myšlenkou bylo umožnit dámám proběhnout se bez obav v podvečerních hodinách na druhém břehu Labe, po cyklostezce či na pěkných trasách směrem na Vrbno. Západ slunce nad laterálním kanálem je krásný, ale jednotlivá běžkyně se tam sama nevypraví. K původnímu projektu doprovodu přibylo časem předávání informací o vhodném způsobu rozcvičení, o nejčastějších běžeckých chybách a další.

Dnes jsou dámy rozděleny na dvě skupiny. Jedna běhá delší dobu, a tak i delší trasy, nejčastěji přes Hořínský park podél laterálního kanálu na Vrbno a cyklostezkou zpět. Tato trasa umožňuje méně trénovaným se připojit např. na plaveních komorách a společně odběhnout jenom část trasy do Vrbna a zpět. Doprovod některého muže ze spolku Run the World je vždy zajištěn. Začátečnice pak po krátkém běhu přes starý most absolvují rozcvičku, běžeckou abecedu a kratší běh o délce 3 – 6 km dle vlastní výkonnosti. Všechny tréninky začínají u Strakova mostu na mělnické straně. Podrobnosti mohou zájemci nalézt na Faceboooku, kde spolek zřídil veřejnou skupinu Běžci Mělník.

Zajímavé je, že uvedené tréninky jsou zcela zdarma. Na otázku proč tomu tak je, odpověděl jeden ze spolupořadatelů (mimo jiné známý mělnický advokát) Alexander Klimeš bonmotem, že jako právník skončí v pekle, ale chce mít v kotli jenom vlažnou vodu. Pak ovšem s vážnou tváří dodal: „Když předám dál něco z toho, co jsem se o běhání a při běhání dozvěděl, tak se zase něco dalšího i o svém běhu dozvím.“
red